Det tapte språket i oss alle

Det er noe i hver og en av oss
som lengter tilbake,
en lengsel på et språk
vi for lengst har glemt
Noen av oss er yngre, noen av oss er eldre,
og språket er kanskje forskjellig,
men lengselen og glemselen
er lik for alle
Dette tapte språket
lever i oss så lenge vi lever,
og venter på
at vi skal gjenoppdage det