Haiku

Denne fredagen deler jeg et dikt skrevet av min skrive- og svirebror, antipoeten Odd Strid.
Han hater internett, men jeg har fått lov å dele denne valgkamptidhaikuen:
Politikere
er også vanlige folk,
men husker de det?