Haiku

Kuldenetter nå,
men drømmene mine er
varme og grønne