Haiku

Fra nå av skal jeg
 
falle langsomt oppover
 
helt inn i him’ len