Skrivesperre

Jeg drømmer 
om alle drømmene
jeg skal drømme

Jeg dikter
om alle dikta
jeg skal dikte

Jeg skriver
på et dikt
jeg skriver på

Diktet heter
«Hvis du går, hvor skal jeg gå?»
Jeg kommer ikke lenger i dag heller