Drømmer, dikt og snø

Alt jeg er
alt jeg har
er mine drømmer
og mine dikt
men er det nok

 

*

 

Ville det være
lettere å leve
med snø
hvis den ikke
var så hvit