Høstbrev

Høsten skreiv også
et kjærlighetsbrev til deg
men reiv det heldigvis i biter
blåste bort som blader