Hvordan ville det være

Hvordan ville det være
å leve i en stor skog

Å våkne til sollys
gjennom grønne greiner

Å gå langsomme tanketurer
mellom eldgamle stammer

Å lytte til skogsus og småfugler
lukte trær, jord, gras og mose

Å sitte på en stubbe
lese Robert Frost

Å sovne til lydene av vind
og regn gjennom barnåler

Og hvordan ville det være å leve i
denne skogen sammen med deg