Stille dans, språk som tilfluktsrom og å vente i bevegelse

Stilne alle små stemmer

som hvisker i mørket

sier at du ikke er noe verdt

vit at jeg er her

 

Se månens lys

som danser stille

med trærnes skygger

vit at jeg er der

 

*

 

Jeg drømmer lett

men våkner tung

 

*

 

 Som om språk

 er tilfluktsrom

 for følelser og tanker

 som om linjene

 jeg skriver

 gir lys i rommet

 

 *

 

Du sier at

jeg må vente

i bevegelse

og jeg svarer

at jeg skjønner

hva du mener

men du

skjønner nok

at det er bare

noe jeg sier